மனித வேலைவாய்ப்புத் திணைக்களத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் யாழ்ப்பபாண பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட தேனி வளர்ப்பு ஆர்வலர்கள்,சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி மாவட்ட செயலக முகாமைத்துவப் பயிற்சி நிலையத்தில் 15.10.2019  செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9.00 முதல் பி.ப 2.00 மணிவரை இடம்பெற்றது.இதில் வளவாளர்களாக திரு.க.தங்கராஜசிங்கம் தலைவர் ,மாவட்ட தேனி வளர்ப்போர் சங்கம் ,மகாண பிரதி விவசாய பணிப்பாளர் அலுவலகம் ,திருமதி.M.ரேவதி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மாகாண பிரதி விவசாய பணிப்பாளர் அலுவலகம்,திருநெல்வேலிஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

theni

theni1

theni3

 

theni4

theni5

theni6

theni7

theni8

 

தேனி வளர்ப்பு 

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பிரதேச மட்ட  காணிப் பயன்பாட்டுக் குழுக்கூட்டம் 14.10.2019 திங்கட்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. பிரதேச செயலர் தலைமையில் கிராம அலுவலர்கள், காணிதொடர்பான  குழுப்பிரதிநிதிகள் எனப் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

 land 1

land

land3

land4

சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் சட்ட வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் 15.10.2019 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 09.00 மணிக்கு இடம்பெற்றது. சமுர்த்தி வங்கி , வங்கிச் சங்க முகாமையாளர்கள் மற்றும் சமுர்த்தி வங்கிகளில் கடன் லிகிதராக கடமையாற்றும் உத்தியோகத்தர்களுக்கான சட்ட வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித் திட்டமாக இது இடம்பெற்றது.

20191015 101442

20191015 101510

20191015 101604

 

J/81கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  பொதுமக்களுக்கானசிவில்  பாதுகாப்புக்  குழுக்கூட்டம்  கிராம அலுவலர் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இக் கூட்டத்தில் பல  சமூகம் சார்பான  விடயங்கள் ஆராயப்பட்டன.

meet2

mee2

 

 

News & Events

16
Oct2019
தேனி வளர்ப்பு ஆர்வலர்கள்,சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி

தேனி வளர்ப்பு ஆர்வலர்கள்,சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி

மனித வேலைவாய்ப்புத் திணைக்களத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் யாழ்ப்பபாண...

16
Oct2019

தேனி வளர்ப்பு

தேனி வளர்ப்பு 

News & Events

16
Oct2019
தேனி வளர்ப்பு ஆர்வலர்கள்,சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி

தேனி வளர்ப்பு ஆர்வலர்கள்,சுயதொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி

மனித வேலைவாய்ப்புத் திணைக்களத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் யாழ்ப்பபாண...

16
Oct2019

தேனி வளர்ப்பு

தேனி வளர்ப்பு 

15
Oct2019
சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் சட்ட வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி 

சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் சட்ட வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழான ஒரு நாள் பயிற்சி நெறி 

சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் சட்ட வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழான...

15
Oct2019
பிரதேச  மட்ட காணிப் பயன்பாட்டடுக் குழுக்கூட்டம்

பிரதேச மட்ட காணிப் பயன்பாட்டடுக் குழுக்கூட்டம்

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பிரதேச மட்ட  காணிப் பயன்பாட்டுக்...

14
Oct2019
சிவில்  பாதுகாப்புக்  குழுக்கூட்டம்-J/81கோட்டை கிராம அலுவலர்

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/81கோட்டை கிராம அலுவலர்

J/81கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  பொதுமக்களுக்கானசிவில்  பாதுகாப்புக்  குழுக்கூட்டம் ...

14
Oct2019
 கிராம அபிவிருத்திச் சங்கப் பொதுக்ககூட்டமும் புதிய நிர்வாகத் தெரிவும்

கிராம அபிவிருத்திச் சங்கப் பொதுக்ககூட்டமும் புதிய நிர்வாகத் தெரிவும்

J/81 கோட்டை  கிராம அபிவிருத்திச் சங்கப் பொதுக்ககூட்டமும் புதிய நிர்வாகத்...

14
Oct2019
சுயதொழில் உற்பத்தியாளரின் உற்பத்திப் பொருட்கள்

சுயதொழில் உற்பத்தியாளரின் உற்பத்திப் பொருட்கள்

J/61 கிராம அலுவலர் பிரிவில் வசந்தபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த...

13
Oct2019
சர்வதேச சிறுவர் முதியோர் மற்றும் மாற்றாற்றலுடையோர் தினவிழா-2019

சர்வதேச சிறுவர் முதியோர் மற்றும் மாற்றாற்றலுடையோர் தினவிழா-2019

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சர்வதேச சிறுவர் முதியோர்...

Scroll To Top