பதிவாளர்  நாயகத் திணைக்களத்தின் புத்தாக்கம் கொண்ட வேலைத்திட்டத்தின் கீழான ஒருநாள் சேவை பற்றிய பதாகை.

Land Reg Slide33333

 

News & Events

22
Apr2019
ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈஸ்ரர் தினத்தை முன்னிட்டு ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும்...

22
Apr2019
சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி  பூர்த்தி.

சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி பூர்த்தி.

ஈச்சமோட்டை சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணிகள் பூரணமாக...

News & Events

22
Apr2019
ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈஸ்ரர் தினத்தை முன்னிட்டு ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும்...

22
Apr2019
சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி  பூர்த்தி.

சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி பூர்த்தி.

ஈச்சமோட்டை சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணிகள் பூரணமாக...

22
Apr2019
வட்டார  அபிவிருத்தி தொடர்பான ஆலோசனக் கூட்டம் J/ 66

வட்டார அபிவிருத்தி தொடர்பான ஆலோசனக் கூட்டம் J/ 66

20.04.2019 அன்று ஈச்சமோட்டை J/ 66 கிராம அலுவலர்...

22
Apr2019
சக்கர நாற்காலி வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சக்கர நாற்காலி வழங்கும் நிகழ்வு-2019

2019.04.18 அன்று J/71குருநகர் மேற்கு கிராம அலுவலர் அலுவலகத்தில்...

Scroll To Top