எமது பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்களுக்காக தனிப்பட்ட மாற்றங்களின் மூலம் நல்ல நிறுவனத்தையும்  அதன் சேவைகளையும்  எவ்வாறுதன்னிறைவாகச் செய்யலாம் என்பது  பற்றிய பேராசிரியர் அலெக்ஸ் தேவறஞ்சனின் விசேட கருத்தமர்வு 12.03.2019 அன்று பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது. பேராசிரியர் Stephen R.Covey இன் The 7Habits of Highly People powerfull Lessons in personal Change என்ற புத்தகத்தில் பொருத்தமான விளக்கங்கள் உதாரணங்களுடன் உத்தியோகத்தர்கள் எளிதான முறையில் தமது இருப்பை உணர்ந்து வினைத்திறன் விளைதிறனுடன் கூடிய கடமையில் எதிர்காலத்தில் ஈடுபட  அலெக்ஸ் அவர்களல் பல கருத்துக்கள் முன் வைக்கப்பட்டன.இக் கருத்தமர்வு  உத்தியோகத்தர்களுக்கு மிகவும் பயன்மிக்கதாய் இருந்தது.

IMG 20190312 1455177 habits

News & Events

22
Apr2019
ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈஸ்ரர் தினத்தை முன்னிட்டு ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும்...

22
Apr2019
சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி  பூர்த்தி.

சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி பூர்த்தி.

ஈச்சமோட்டை சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணிகள் பூரணமாக...

News & Events

22
Apr2019
ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழக துடுப்பாட்டப்போட்டி-2019

ஈஸ்ரர் தினத்தை முன்னிட்டு ஈச்சமோட்டை விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும்...

22
Apr2019
சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி  பூர்த்தி.

சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணி பூர்த்தி.

ஈச்சமோட்டை சன சமூக நிலைய புனரைமப்புப் பணிகள் பூரணமாக...

22
Apr2019
வட்டார  அபிவிருத்தி தொடர்பான ஆலோசனக் கூட்டம் J/ 66

வட்டார அபிவிருத்தி தொடர்பான ஆலோசனக் கூட்டம் J/ 66

20.04.2019 அன்று ஈச்சமோட்டை J/ 66 கிராம அலுவலர்...

22
Apr2019
சக்கர நாற்காலி வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சக்கர நாற்காலி வழங்கும் நிகழ்வு-2019

2019.04.18 அன்று J/71குருநகர் மேற்கு கிராம அலுவலர் அலுவலகத்தில்...

Scroll To Top